Thursday, May 29, 2008

چند کلمه برای خودم!

هر چه نزدیکتر می روم احساس ترس بیشتری می کنم! تمام خاطراتی که به زحمت فراموششان کرده بودم یکی یکی زنده می شوند و مرا دوباره به ستوه می آورند! روزی چند تا از آن کلمات و احساسات آشنا کافیست تا دوباره تک تک آن خاطرات دوست داشتنی که مجبور به فراموش کردنشان شدم، چشمانم را خیس کنند!
از همان روز رفتنش می دانستم که خاطراتش را به جنگ با من خواهد فرستاد! و چقدر جنگ در درون سخت است اگر کسی نباشد که به درونت رخنه کند و همراهت بجنگد!

مجبورم اینگونه محتاطانه تر قدم بردارم! اینبار دیگر توانی برای جنگیدن ندارم اگر بروی!

Wednesday, May 28, 2008

انتظار...

چشم به راهم...

دفعه پیش که آمد احساس کردم آن چیزی که منتظرش بودم، نیست...
اینبار برای دیدنش خیلی بی تابی نمی کنم...
شاید با آمدنش لذت چشم براهش بودن را بگیرد!

Wednesday, May 21, 2008

هوش تبلیغاتی

اگر شما هم مثل من به تبلیغات هوشمندانه علاقه دارید، نگاهی به عکسهای زیر بیاندازید:


 

- آیا آنچه از سرتان بیرون می آید هم سطح آن چیزی است که داخل آن می رود؟

 


- نظراتتان را روی کاغذ گذاشته و برای ما بفرستید.

 

 
- با تکنولوژی هوشمندانۀ Head بلندتر بپرید.

 

 
- اثر AXE (یک نوع اسپری خوشبو کننده)

 

 
- خوشبو کننده دهان Alka

 


- هیچ چیز مثل نسکافه شما را از خواب بیدار نمی کند

Friday, May 16, 2008

در این بن بست

دهانت را می بویند

مبادا گفته باشی دوستت دارم

دلت را می بویند

                              روزگار غریبی است، نازنین

و عشق را

کنار تیرک راه بند

تازیانه می زنند

                                  عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد

***

در این بن بستِ کج و پیچِ سرما

آتش را

       به سوخت بار سرود و شعر

                                       فروزان می دارند

به اندیشیدن خطر مکن

                                  روزگار غریبی است، نازنین

آن که بر در می کوبد شباهنگام

به کشتنِ چراغ آمده است

                                 نور را در پستوی خانه نهان باید کرد

***

آنک قصابان اند

بر گذرگاه ها مستقر

با کُنده و ساتوری خون آلود

                                 روزگار غریبی است، نازنین

و تبسم را بر لبها جراحی می کنند

و ترانه را بر دهان

                                شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد

***

کبابِ قناری

بر آتشِ سوسن و یاس

                              روزگار غریبی است، نازنین

ابلیس پیروزمست

سور عزای ما را بر سفره نشسته است

                              خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد

 

- احمد شاملو