Monday, January 26, 2009

...

زندگی را گم کرده‌ام...
نیاز به کسی دارم که دست‌هایم را بگیرد و مرا با خود ببرد به زندگی...!

blog comments powered by Disqus