Sunday, April 29, 2007

بدحجابی در حرارت

طرح مبارزه با بد حجابی مثل هر سال با شروع فصل گرما بر پا می شود...

سال 81: پاترولها و مینی بوس ها در خیابانها با هدف پر شدن از بدحجابها... رفتار زننده ی اکثر مامورین...
سال 82: طرح اجرا می شود، بدون اطلاع رسانی و بدون پاسخگویی...!
سال 83: افراط... افراط... افراط...
سال 84: تکرار طرحها...
سال 85: آغاز فرهنگ سازی... نمایشگاهها و لباسهای اسلامی و تبلیعات...
سال 86: تکرار... تکرار...

این تکرارها ادامه دارند... نیروی انتظامی هر بهار به یاد می آورد و هر پاییز فراموش می کند...و آیا این برخوردها کارشناسانه و درست است؟؟؟ آیا تاثیر گذار است یا باز هم مثل همه این سالها باید پس از چند سال به اشتباه خود پی ببریم و سعی در احیای جامعه ی ویران شده خواهیم کرد؟

blog comments powered by Disqus