۱۳۸۷ تیر ۶, پنجشنبه

زیبای من…

لباسهای زیبا می پوشد…
مدل موهایش را عوض می کند….
صورتش را آرایش می کند…
کفشهای نویش را به پا می کند…
به دیدن من می آید...

و لحظه به لحظه ی با من بودنش می پرسد: “خوشگل شده ام؟!!”


- لطف می کنید دفعات بعد لباسهای معمولیتان را بپوشید تا کمی حرف هم بزنیم؟!

blog comments powered by Disqus