Tuesday, March 10, 2009

روزی که زندگی‌ام شروع شد…

همیشه فکر می‌کردم آمدنت شروع زندگی‌ام است…
اشتباه مهلکی بود…
این را با رفتنت فهمیدم!
با تنها شدن…
با سقوطِ دوباره به گرداب زندگی!

- آمدنت…
        شروع دوباره‌ی زندگی نبود؛
نجات یافتن از زندگی بود…!

blog comments powered by Disqus