۱۳۸۷ مرداد ۱۰, پنجشنبه

Far Away

اگر این رابطه لعنتی بین من و تو نبود، مگه می شد این خود لعنتی رو تحمل کرد؟!

blog comments powered by Disqus