۱۳۸۷ آبان ۱۱, شنبه

شبانه

امشب خسته ام از کندن کوهی
که برای کندنش،
خیال خام رسیدن به هیچ شیرینی نبود...

blog comments powered by Disqus