۱۳۸۷ آبان ۱۱, شنبه

حضور...

و شاید روزی،
نیامدنت نه به دلیل حضور آنها...
که به دلیل نبود من باشد

blog comments powered by Disqus