۱۳۸۷ آبان ۱۶, پنجشنبه

رویا

می توان طعم شیرین لبانش و
حتی خنکای دهانش را از پس مانده ی سیگارش چشید...

پاندا

blog comments powered by Disqus